අප අමතන්න

අමතන්න

ලිපිනය

මහල 4 XuSheng කර්මාන්ත ශුන්‍ය ගොඩනැගිල්ල #6 Xixiang වීදිය Baoan දිස්ත්‍රික්කය Shenzhen China 518000

විද්යුත් තැපෑල

sales@szpleasure.com

Whatsapp/දුරකථනය

+ 86 188 2288 8016 

අපගේ ප්‍රවීණත්වය ඔබට සේවය කිරීමට මෙහි ඇත

ඔබගේ අවශ්‍යතා අපට එවන්න, අපි ඔබට වඩාත් වෘත්තීය විසඳුම් ලබා දෙන්නෙමු